Legislație și practică

Persoanele interesate pot consulta selecția de dispoziții legale ce urmează. Mai jos sunt expuse doar textele de lege. Mai multe informații și explicații utile se găsesc în rubricile Întrebări frecvente și Articole.

LEGEA nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

NORMĂ nr. 20 din 27 iulie 2017 privind asigurările auto din România

Dispoziții relevante din Codul civil

Dispoziții relevante din Codul de procedură civilă

Dispoziții relevante din Codul penal

Dispoziții relevante din Codul de procedură penală

Codul Rutier. Ordonanța de urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Regulament din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice