Întrebări frecvente

Dorim să informăm în mod sumar persoanele prejudiciate – victime – ale accidentelor rutiere asupra drepturilor pe care le au în această calitate și modalităților în care ele pot fi valorificate.

Autovehicului dvs a suferit avarii în urma unui accident. Cum trebuie să procedați?

Dacă în urma accidentului rutier s-au produs doar pagube materiale, spre exemplu avarierea autovehiculelor implicate, conducătorii acestora au posibilitatea, dacă își recunosc și acceptă contribuția fiecăruia în producerea evenimentului, să solicite, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului, deschiderea unui dosar de daune la societatea de asigurare RCA a autovehiculului vinovat de producerea evenimentului, având, în același timp, obligația de a înainta asigurătorului respectiv formularul de constatare amiabilă a accidentului rutier, formular care se regăsește, de regulă, ca anexă la polița RCA. În această ipoteză, nu există obligația conducătorilor auto de a sesiza Poliția. Dacă însă în evenimentul rutier au fost implicate mai mult de două autovehicule, conducătorii tuturor vehiculelor au obligația să se prezinte la serviciul rutier competent.

În situația în care conducătorii autoturismelor implicate în evenimentul rutier soldat doar cu pagube materiale nu ajung la un consens cu privire la contribuția fiecăruia în producerea evenimentului, aceștia au obligația de a se prezenta la serviciul rutier competent pentru a declara evenimentul rutier, în termen de 24 ore, ocazie cu care se va întocmi un proces-verbal de constatare de către un agent constatator al serviciului rutier, proces-verbal prin care se va stabili contribuția fiecăruia în producerea accidentului. Pe baza acestui proces – verbal, se va deschide, conform celor arătate anterior, dosar de daune la asiguratorul RCA al celui vinovat de producerea accidentului rutier.

Cine poate solicita despăgubiri după producerea unor accidente de circulație?

În primul rând, trebuie să facem distincția dintre victimele directe ale unui accident rutier, care au suferit în mod direct o vătămare fizică în urma unui accident rutier, și victimele indirecte, acestea fiind rude apropiate ale victimei decedate în urma unui accident rutier, sau alte persoane care au vocația de  primi despăgubiri reglementată de dispozițiile art. 1391 alin. 2 C.civ. Aceste dispoziții legale conferă rudelor apropiate o prezumție legală de afecțiune, dar lasă deschisă și posibilitatea altor persoane, care nu sunt rude apropiate cu victima defunctă, de primi despăgubiri, dacă probează legătura de afecțiune cu victima decedată.

Cum pot victimele directe sau rudele victimelor unor accidente de circulație sa obțină despăgubiri? Pe ce cale?

Victimele, directe sau indirecte, ale accidentelor rutiere, pot obține despăgubiri, materiale și morale, pe cale amiabilă, în urma unor negocieri directe cu societatea de asigurare RCA a autoturismului condus de șoferul vinovat de producerea accidentului rutier, sau pe cale judiciară, în cadrului unui proces penal sau civil.

În concret, victimele, directe sau indirecte, au posibilitatea conferită de legislația în materia asigurărilor, de a se adresa asiguratorului RCA cu o cerere de despăgubire prin care solicită repararea prejudiciului material și moral suferit, la care atașează înscrisuri doveditoare, iar societățile de asigurare au obligația legală de a formula o ofertă de despăgubire justificată, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii.

Însă, de cele mai multe ori, societățile de asigurare subevaluază prejudiciul suferit de victime, formulând oferte care nu corespund prejudiciului suferit, iar, nu de puține ori, societățile nici nu formuleză aceste oferte de despăgubire prevăzute de lege.

Pe cale judiciară, prin hotărâre judecătorească, victimele accidentelor rutiere au posibilitatea de a obține obligarea directă a societăților de asigurare la plata despăgubirilor cu titlu de daune morale și materiale.

De asemenea, este de menționat că, în ipoteza în care, din diverse motive, se formulează o acțiune directă împotriva societății de asigurare pentru plata despăgubirilor cu titlu de daune materiale și morale, dreptul la acțiune se prescrie în termen de 3 ani, calculați de la data producerii accidentului rutier, însă, aceste acest termen, potrivit disp. art. 2537 alin.3 din Cod civil, se întrerupe prin cererea de constituire parte civilă formulată în cadrul procesului penal.

Dumneavoastră sau cineva cunoscut dumneavoastră a suferit o vătămare corporală în urma unui accident rutier. Ce e de făcut?

În ipoteza în care, în urma unui accident rutier, a rezultat vătămarea fizică a unei persoane, fiind astfel vorba despre un accident rutier soldat cu victime omenești, există obligația clară a celor implicați de a sesiza organele de poliție.

De asemenea, există obligația conducătorilor auto de a nu părăsi locul accidentului rutier sau de a șterge/modifica urmele lui.

Nerespectarea acestor obligații constituie infacțiune, infracțiune prevăzută și pedepsită de disp. art. 338 Cod Penal.

Ulterior, puteți depune o plângere prealabilă împotriva celui vinovat de producerea accidentului, dacă doriți tragerea la răspundere penală a acestuia. Aveți grijă, în acest sens, să nu depășiți termenul de trei luni de la data producerii accidentului. Încercați obținerea unui certificat medico-legal. Păstrați toate actele medicale din care rezultă diagnosticul dumneavoastră complet, precum și rețetele și chitanțele ce cuprind cheltuielile făcute de dumneavoastră din bugetul propriu.

O situație specială în cazul victimelor directe, apare în momentul în care, prin certificatul medico-legal emis de Institutul de medicina legală, se stabileste  un număr de mai puțin de  90 de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare, condiții în care, fapta celui vinovat de producerea accidentului rutier nu mai constituie infracțiunea de vătămare corporală din culpă, nemaifiind, astfel, vorba de un proces penal.

Într-o asemenea situație, victima directă a accidentului rutier nu mai are posibilitatea de a-și repara prejudiciul moral și material în cadrul unui proces penal, însă aceasta are posibilitatea, conferită de lege, de a formula o acțiune civilă directă împotriva societății de asigurare la care era asigurat cel vinovat de producerea accidentului rutier.

Aveți o rudă apropiată care a decedat în urma unui accident rutier. Aveți posibilitatea de a obține despăgubiri?

Rudele aproapiate ale victimei defuncte au posibilitatea să se constituie părți-civile în dosarul penal – care are ca obiect infracțiunea de ucidere din culpă, solicitând obligarea exclusivă a asiguratorlui RCA la plata despăgubirilor materiale și morale, dar au și posibilitatea, conferită de lege, de a formula o acțiune civilă directă împotriva asiguratorului RCA al celui vinovat de producerea accidentului rutier.

Cât durează în medie soluționarea unui dosar în cazul unui accident rutier? În cât timp o persoană sau rudele acesteia poate primi daunele soliciatate?

Dacă din actele de urmările penală se conturează vinovăția conducătorului auto, victimele accidentelor rutiere pot obține despăgubiri înainte de finalizarea dosarului penal cu privire la accidentul rutier, prin tranzacționarea directă cu societatea de asigurare.

Cum, însă, nu există întotdeauna disponibilitatea societăților de asigurare de formula oferte de despăgubire, sau, atunci cand le formulează, acestea subevaluează prejudiciul suferit de victime, de cele mai multe ori despăgubirile se obțin pe cale judiciară.

Din păcate, dosarele penale care au obiect accidente rutiere, au durată medie de soluționare în cursul urmăririi penale destul de mare, de peste 2 ani, însă există și situații în care dosarele rămân în stadiu de urmărire penală mai mult de  4 ani.

Spre exemplu, în cazul unor accidente rutiere cu multe elemente necunoscute, în cursul urmăririi penale se administrează un probatoriu vast, care include, pe lângă declarațiile părților și martorilor, și expertize auto criminalistice de specialitate, care au rolul a lămuri toate condițiile în care avut loc accidentul rutier, iar aceste expertize, de regulă, se efectuează la peste un an de la momentul solicitării lor, fiind, de asemenea, și situații în care în acealași dosar se dispune efectuarea mai multor expertize auto de specialitate.

De asemenea, România fiind, conform statisticilor, pe primul loc la numărul de accidente rutiere în Europa, autoritățile instrumentează un număr foarte mare de dosare care au un astfel de obiect, aspect care, fără doar și poate, contribuie la durata soluționării unui astfel de dosar în cursul urmăririi penale.

Pe de altă parte, în fază de judecată, soluționarea unui astfel de dosar, depinde, în mare măsură, de poziția procesuală pe care o adoptă cel vinovat de producerea accidentului rutier, în calitatea sa de inculpat, durata medie de soluționare a unor astfel de cauze, în faza de judecată fiind de circa 1 an.

Pe ce criterii sunt stabilite daune materiale? Cum poate justifica persoana păgubită suma cerută?

Conform legii, se remunerează de către firma de asigurare: diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, probate cu documente justificative, şi indemnizaţia primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfăşoară activitatea şi/sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării şi a concediului medical; venitul mediu lunar net realizat în ultimul an din activităţi desfăşurate de persoana prejudiciată ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat; salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare; eventualele cheltuieli prilejuite de accident,precum cheltuielile cu transportul personei prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie etc; cheltuielile cu asistenţi personali.

În caz de deces, se acopera cheltuielile directe şi indirecte prilejuite de înmormântare, probate cu documente justificative. De asemenea, se rambursează veniturile nete nerealizate şi alte eventuale cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului şi până la data decesului, prevăzute la lit. a), dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului.

În ce constau daunele morale ce se cuvin victimelor accidentelor rutiere?

În cazul vătămărilor corporale, doctrina și practica judicară au identificat mai multe categorii de prejudicii. Acestea pot face mai inteligibilă problematica daunelor morale, care este, prin ea însăși, extrem de volatile și pot fi considerate un îndreptar de judecată, instanțele putând bifa de la caz la caz, existența unora sau tuturor acestor categorii. Pot fi identificate și remunerate, așadar, elemente de prejudiciu precum pretul durerii (pretium doloris), prejudiciul de deficit functional, prejudicial estetic, cel de agrement, de schimbare a condițiilor de viață, prejudiciul juvenil etc.

În cazul deceselor, potrivit art. 1391 alin. 2 C. civ., au vocația de a primi despăgubiri ascendenţii, descendenţii, fraţii, surorile şi soţul, pentru durerea încercată prin moartea victimei  (aceștia se bucură de prezumția de afecțiune) precum şi orice altă persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu. Problematica daunelor morale este una complexă si pentru valorificarea completă și corectă a prejudiciului moral suferit este mai mult decât recomandabilă angajarea unui avocat specializat.

Am văzut ce se întâmplă când mașina este asigurată, însă ce se întâmplă în situația în care asigurarea RCA lipsește? Cine plătește în această situație daunele? Care este procedura în această situație?

În ipoteza în care autovehiculul condus de persoana vinovată de producerea accidentului rutier nu este asigurat RCA, deși exista această obligație, sau în ipoteza în care autorului accidentului rutier nu este identificat, conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, obligația de plată a despăgubirilor materiale și morale revine Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), organism care, potrivit legii, răspunde în aceleași condiții ca și societățile de asigurare.

Procedura care trebuie urmată în vederea obținerii despăgubirilor, este aceeași ca și în ipoteza în care autovehiculul ar fi asigurat, însă, conform legii, în ipoteza în care BAAR – ul acoperă prejudiciul sufertit de o victimă, are posibilitatea de a recupera sumele plătite, prin regres împotriva celui vinovat de producerea accidentului.

Ce se întâmplă când societatea de asigurare este în insolvență sau intră în faliment?

În ipoteza în care o societate de asigurare este în insolvență sau intră în faliment, se disting mai multe situații.

Astfel, dacă în urma producerii accidentului rutier s-a întocmit un dosar penal, iar victima accidentului rutier, directă sau indirectă, a formulat cerere de constituire prin care a solicitat obligarea asiguratorului RCA la plata despăgubirilor cu titlu de daune materiale si morale, acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal îndreptată împotriva asiguratorlui RCA nu se suspendă, conform Legii nr. 85/2014, asiguratorul fiind obligat, prin administrator sau lichidator special, în continuare la plata despăgubirilor stabilite pe cale judiciară.

După obținerea unei hotărâri, victimele, în calitatea lor de creditori de asigurări, pentru încasarea despăgubirilor stabilite, au posibilitatea de a se înscrie la masa credală în condițiile Legii insolvenței, sau au posibilitatea de a solicita, în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-au stabilit despăgubirile, ca plata despăgubirilor să fie făcută de Fondul de Garantare a Asiguratilor, în conformitate cu Legea nr. 213/2015.

Pe de altă parte, dacă în vederea obținerii despăgubirilor, victimele unor accidente rutiere au formulat acțiuni civile directe împotriva asiguratorilor RCA, iar societatea respectivă intră în cursul procesului în insovență/faliment, acțiunea civilă, conform Legii 85/2014, se suspendă.

În această situație, victima accidentului rutier, în calitatea sa de creditor de asigurare, are posibilitatea fie  de a se înscrie la masa credală, în condițiile Legii nr. 85/2014, fie de a declanșa o procedură necontecioasă în fața Fondului de garantare a asiguraților, prin care solicită plata despăgubirilor pretinse în cauza civilă suspendată.

Există situații în care nu pot fi obligate societățile de asigurare la plata despăgubirilor în cazul accidentelor rutiere?

Da, desigur, situațiile în care asiguratorul nu poate fi obligat la plata despăgubirilor sunt prevăzute de disp. art. 12 din Legea nr. 132/2017.

Astfel, în mod evident, societatea de asigurare nu poate fi obligată la plata despăgubirilor în situația în care conducătorul autoturismului asigurat nu se face vinovat de producerea accidentului (culpă exclusivă a victimei), în caz de forță majoră, sau în situația în care accidentul rutier este provocat de o terță – persoană.

De menționat este că, deși legea prevede limitativ situațiile în care asiguratorul nu acordă despăgubiri, în practică, s-a ajuns uneori la raționamentul greșit în care se pune semnul egalității între noțiunile de forță majoră și caz fortuit, asiguratorii fiind exonerați de la plata despăgubirilor.

Însă, noi considerăm că în ipoteza în care un dosar, care are ca obiect infracțiunea de vătămare din culpă sau ucidere din culpă, finalizat printr-o soluție de clasare sau o hotărâre de achitare, după caz, reținându-se în dosarul respectiv cazul fortuit, victima poate, în temeiul răspunderii contractuale a asiguratorului, solicita plata despăgubirilor în cadrul unei acțiuni civile îndreptate în mod direct împotriva asiguratorului RCA.